Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy AwiL2/ 52 /2016                                                   Słupsk,dn 30.03.2016

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wolności 14

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: wymiana okienek na strychu i w piwnicy

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót*, do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

 1. Termin realizacji zamówienia 01.07.2016 r.

 2. Wymagany okres gwarancji 3 lata

 3. Miejsce i termin złożenia oferty;

   ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk – sekretariat 11 kwietnia  2016 do godz 10.00

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.  11 kwietnia 2016 r.godz 11.15

 5. Kryterium oceny ofert: 100% cena

 6. Warunki płatności 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Barbara Zielińska tel. 725-757-823, e-mail: barbara.zielinska@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) .................................................                                          

………………………………

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2016-04-01, godz. 13:34)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2016-04-01, godz. 13:34)
Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
Wolnosci 14 wymiana okien piwnicznych i na strychu.pdf319,13 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954421