Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy  AwiL2/  34  /2016                 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

 

                                                                                                   Słupsk, dn.  16.03.2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja AWiL2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 24/24A

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowo- kosztorysowa na termomodernizację  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 24/24A

  2.  Przedmiotu zamówienia obejmuje:

   - projekt budowlany termomodernizacji – 4 egzemplarze

   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze

   - przedmiar robót – 3 egzemplarze

   - kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze

   - dokumentacja z pkt 1-4 w wersji elektronicznej

 1. Termin realizacji zamówienia 30 dni od podpisania umowy

 2. Termin składania ofert: do 13.04.2016r. do godz. 10:30

 3. Miejsce złożenia oferty w siedzibie AWiL2 ul. Niemcewicza 15 pok.3 – sekretariat lub przez e-mail katarzyna.mroz@pgm.slupsk.pl,

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert- 13.04.2016 r., AWiL2 ul. Niemcewicza 15, pok.4 o godz. 11:00

 5. Kryterium oceny ofert cena 100%

 6. Warunki płatności płatne w ciągu 30 dni od wystawienia faktury

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator p. Katarzyna Mróz tel. 59 848 76 53 lub tel. 782 965 311

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny wraz z preferencjami.

 10. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
Paderewskiego 24-24a dokumentacja projektowo- kosztorysowa.pdf338,76 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2016-03-17, godz. 07:44)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2016-03-17, godz. 07:41)
Odwiedzin: 1695

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592224