Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 315742-2015 z dnia 2015-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 16 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o....
Termin składania ofert: 2015-12-08
________________________________________
Numer ogłoszenia: 318072 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 315742 - 2015 data 23.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 16 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: CZĘŚĆ NR 1: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długa 17/7 2. Długa 18/4 3. Długa 37/10 4. Deotymy 14/3 5. Starzyńskiego 2/4 6. Słowackiego 38a/6 CZĘŚĆ NR 2: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Reymonta 1/10 2. Przemysłowa 2of/ 5 3. Wyspiańskiego 8/5 4. Kołłątaja 12/4a 5. Niemcewicza 4/2 CZĘŚĆ NR 3: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długosza 3/2a 2. Piekiełko 1/7 3. Mieszka I 6a/1 4. Armii Krajowej 4/5 5. Skłodowskiej 11/9 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie realizowane jest w trzech częściach. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego...
• W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 15 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: CZĘŚĆ NR 1: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długa 17/7 2. Długa 18/4 3. Długa 37/10 4. Deotymy 14/3 5. Starzyńskiego 2/4. CZĘŚĆ NR 2: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Reymonta 1/10 2. Przemysłowa 2of/ 5 3. Wyspiańskiego 8/5 4. Kołłątaja 12/4a 5. Niemcewicza 4/2. CZĘŚĆ NR 3: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długosza 3/2a 2. Piekiełko 1/7 3. Mieszka I 6a/1 4. Armii Krajowej 4/5 5. Słowackiego 38a/6 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie realizowane jest w trzech częściach. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego...
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 6 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1. Długa 17/7 2. Długa 18/4 3. Długa 37/10 4. Deotymy 14/3 5. Starzyńskiego 2/4. 6. Słowackiego 38a/6. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 5 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1. Długa 17/7 2. Długa 18/4 3. Długa 37/10 4. Deotymy 14/3 5. Starzyńskiego 2/4. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ. I.
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 5 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1. Długosza 3/2a 2. Piekiełko 1/7 3. Mieszka I 6a/1 4. Armii Krajowej 4/5 5. Skłodowskiej 11/9 Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 5 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: 1. Długosza 3/2a 2. Piekiełko 1/7 3. Mieszka I 6a/1 4. Armii Krajowej 4/5 5. Słowackiego 38a/6. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
318072-2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html11,41 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-11-25, godz. 08:30)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-11-25, godz. 08:30)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2915705