Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AW2/ 150  /2015                                             Słupsk, dn. 23.10.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 2 

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Rozbiórka lokalu użytkowego -przybudówka po byłej piekarni przy ul. Niemcewicza 2

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  przedmiar robót*, stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 1. Termin realizacji zamówienia   31.12.2015r.

 2. Wymagany okres gwarancji  brak

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: 13.11.2015r., godz: 14:00ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk - sekretariat

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.11.2015r., godz: 14:10, ul. Niemcewicza 15,  76-200, pokój nr 2

 5. Kryterium oceny ofert : cena 100%

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Magdalena Rybicka  tel. 785 520 178

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny (kosztorys ofertowy* .................................................................................................... wpisać odpowiednio).

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Przedmiar  robót.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
rozbiórka.pdf1 784,75 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-10-26, godz. 08:04)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-10-26, godz. 08:04)
Odwiedzin: 1773

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5557028