Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AW2/137/2015                                            Słupsk, dn.   14.09.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Małachowskiego 29.

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wymiana   8  szt. okienek piwnicznych po  wykonaniu  obmiaru.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  ofertę należy złożyć w dwóch wariantach: - okienka PCV o białym profilu, rozwierno - uchylne;   - okienka PCV na zewnątrz o  profilu brązowym, wewnątrz o białym profilu, rozwierno  - uchylne;

 1. Termin realizacji zamówienia: 18.12.2015r.

 2. Wymagany okres gwarancji  3 lata

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: ul. Niemcewicza 15 76-200 Słupsk 30.09.2015r.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert:  01.10.2015r.

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Beata Lisiecka  tel. 725 757 817 e-mail beata.lisiecka@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  Kalkulację ceny

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) .................................................                                          

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
zapytanie o cene Malachowskiego 29 - okienka piwniczne.pdf355,94 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-09-15, godz. 07:40)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-09-15, godz. 07:34)
Odwiedzin: 1558

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556912