Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 214870-2015 z dnia 2015-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych murarsko - tynkarsko - malarskich, stolarsko - ciesielskich w lokalach komunalnych będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk, zarządzanych przez...
Termin składania ofert: 2015-09-07


Numer ogłoszenia: 225618 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 214870 - 2015 data 20.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest: W umowie jest zapis: par. 5 ust. 15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT (wraz ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym i kompletem wymaganych dokumentów) na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, lub gotówką z kasy Zamawiającego do wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami..

 • W ogłoszeniu powinno być: W umowie powinien być zapis: par. 5 ust. 15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT (wraz ze sprawdzonym kosztorysem powykonawczym i kompletem wymaganych dokumentów) na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, lub gotówką z kasy Zamawiającego do wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest: W umowie jest zapis: par. 4 ust. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień 31.12.2015 r..

 • W ogłoszeniu powinno być: W umowie powinien być zapis: par. 4 ust. 2 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień 15.12.2015 r..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

 • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015..

 • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015..

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf251,02 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-09-01, godz. 11:17)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-09-01, godz. 11:16)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626638