Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL1/ /2015 Słupsk, dnia 07.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Gdańska 9-10

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: Remont poszycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Gdańska 10 w Słupsku.
 2. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2015
 3. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Remont poszycia dachowego Gdańska 9-10” w budynku przy ul. Gdańska 10 w Słupsku.”Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2015 r.
 5. Otwarcia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 7. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Prondzinska- administrator, ul. Prusa 6, pok. nr 8, tel. 59 84 87 598
 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 11. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Gdańska 9-10 dach scan.pdf264,74 kB
Gdańska 9-10 przedmiar.pdf1 222,17 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc50,00 kB
OSWIADCZENIE o wykluczeniu.odt18,87 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-08-13, godz. 14:18)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-08-13, godz. 14:18)
Odwiedzin: 1793

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556971