Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 192406-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w...
Termin składania ofert: 2015-08-14


Numer ogłoszenia: 205408 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192406 - 2015 data 29.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 09:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk - sekretariat..

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 09:00, miejsce: PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 76-200 Słupsk - sekretariat..

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-08-11, godz. 14:01)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-08-11, godz. 14:01)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626595