Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy AWiL2/125/2015 .                              Słupsk, dn. 30.07.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, działające jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 6 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: pomalowanie na biało korytarzy piwnicznych oraz pralni

    

 1. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: 21.08.15 r. Godz. 14.30, Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku, sekretariat pok. 3 lub na adres e mail: beata.antosiak@pgm.slupsk.pl

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 sierpnia 2015 r. godz. 10.30 Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku

 5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

 6. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury w siedzibie zamawiającego, przelewem bankowym

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Antosiak nr tel. 59 848 76 38 w godz. 8-10 oraz 14-16, e mail: beata.antosiak@pgm.slupsk.pl

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

                                                                                                

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-08-05, godz. 08:32)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-08-05, godz. 08:29)
Nazwa plikuRozmiar
paderewskiego 6.pdf342,50 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954355