Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy AwiL1/135/15 Słupsk, dn. 07.07.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 ul. Prusa 6, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kowalska 2 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych tj. Przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinny w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiej 2 w Słupsku

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
 2. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie:"Przemurowanie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Kowalskiej 2 w Słupsku“. Termin złożenia oferty upływa w dniu 27.07.2015r. o godz. 11:00
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwacia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 80%, gwarancja 20%,
 6. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamila Knitter – administrator nieruchomości, e-mail: kamila.knitter@pgm.slupsk.pl  tel. 59 8487590 lub 59 8487585 w godzinach od 8.00 do 15.00. Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć referencje, polisę ubezpieczeniową wykonawcy
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Wykaz robót
 13. Przedmiar robót
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Kowalska 2 przemurowanie kominów.pdf353,77 kB
Kowalska 2 przedmiar.pdf1 396,34 kB
FORMULARZ OFERTOWY.odt23,48 kB
Wykaz robót.odt18,63 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-07-09, godz. 19:38)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-07-09, godz. 19:24)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897465