Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

 

Nr sprawy  AWiL2/  98  /2015                                  Słupsk, dn. 12 czerwca 2015 r.

..........................................................

Adresat: (nazwa i adres wykonawcy)

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej 18 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia: przemurowanie kominów.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

   -przemurowanie 6 szt. kominów ponad dachem z cegły klinkierowej czerwonej, pełnej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich wokół kominów;

   -przedstawienie opinii kominiarskiej po przemurowaniu kominów.

 1. Termin realizacji zamówienia zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.

 2. Wymagany okres gwarancji: 5 lat.

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: AWiL Nr 2 ul. Niemcewicza 15 pok. Nr 3 lub                 e-mail:barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl w terminie do 26 czerwca 2015 r.

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29 czerwca 2015 r. AWiL Nr 2 ul. Niemcewicza 15   pok. 9

 5. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

 6. Warunki płatności: płatne przelewem.                                                                              ..

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ostrowska barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl tel. 59 8487654.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kosztorys ofertowy.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
Ogloszenie - Wilenska 18 przemurowanie kominów.pdf279,45 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-06-12, godz. 14:36)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-06-12, godz. 14:35)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885101