Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: Słupsk, dn. 08.05.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 ul. Prusa 6, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Niedziałkowskiego 5 w Słupsku.

zaprasza do złożenia oferty na :

1. Przedmiot zamówienia:

Sprzątanie klatki schodowej.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2015 r.
 2. Wymagany okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie:"Oferta – Sprzątanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Słupsku, przy ul. Niedziałkowskiego 5. Termin złożenia oferty upływa w dniu 18.05.2015r. o godz. 10:00
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwacia ofert dokona zarząd wspólnoty w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
 5. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 6. Warunki płatności: 30 dni od złożenia faktury
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamila Knitter – administrator nieruchomości, e-mail: kamila.knitter@pgm.slupsk.pl  tel. 59 8487590 lub 59 8487585 w godzinach od 8.00 do 15.00. Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-05-13, godz. 10:59)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-05-13, godz. 10:57)
Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie o cenę - Niedziałkowskiego 5.pdf315,37 kB
FORMULARZ OFERTOWY-1-3.odt23,42 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954396