Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AWiL2/ 48/2015                                   Słupsk, dnia 06.05.2015

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 , działający jako administrator nieruchomości w imieniu WM 3-go Maja 75

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Wykonanie malowania 4 klatek schodowych i korytarzy piwnicznych wraz z uzupełnieniem  ubytków tynku.

 1. Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancj : 24 miesiące

 3. Miejsce i termin złożenia oferty : w siedzibie AWiL2, ul. Niemcewicza 15 pok. nr 3 sekretariat lub przez e-mail malgorzata.twarowska-wyrzykowska@pgm.slupsk.pl

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2015r. AWiL2 ul. Niemcewicza 15 pok. nr 4 o godz. 15.00

 5. Kryterium oceny ofert : 100 % cena

 6. Warunki płatności :  przelewem 30 dni od daty wystawienia faktury.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Małgorzata Twarowska-Wyrzykowska tel. 59-848-76-37 lub 783-271-604

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć kosztorys oferowy.

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

                                                                                                

………………………………… 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
3-go Maja 75-malowanie klatek.pdf460,72 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-05-06, godz. 11:36)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-05-06, godz. 11:36)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897591