Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 20.04.2015 r.

Nr sprawy AWIL2/45 /2015                                                                     Słupsk, dn. 24.04.2015r. 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 –
  Administracja Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 8-8A

zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Remont dwóch klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót*,

   zakres remontu zamówienia do ustalenia z zarządem wspólnoty.

    

 1. Termin realizacji zamówienia 30.08.2015r.

 2. Wymagany okres gwarancji 2 lata

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: ul. Niemcewicza 15, 76-200 Słupsk - sekretariat

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.05.2015r.

 5. Kryterium oceny ofert : cena 100 %

 6. Warunki płatności: 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami administrator Magdalena Rybicka tel. 785 520 178

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kalkulację ceny (kosztorys ofertowy* .................................................................................................... wpisać odpowiednio).

 10. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-04-26, godz. 08:39)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-04-26, godz. 07:43)
Nazwa plikuRozmiar
DOC240415-009.pdf27,71 kB
formularz ofertowy.doc30,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954378