Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/ 31 /2015 Słupsk, dn. 08.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Armii Krajowej 32” w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty na :

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie remontu balkonu i tarasu na ścianie szczytowej budynku przy ul . Armii Krajowej 32 w Słupsku.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają wytyczne konserwatorskie wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy

5. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 22.04.2015 r. do godz. 15.00

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcia ofert dokona pełnomocnik wspólnoty w siedzibie zamawiającego bez udziału oferentów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator Małgorzata Kowalczyk-Bekier, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl, tel. 598487596 w godz. od 8.00 do 15.00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój 16.

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.. Do oferty należy dołączyć kalkulację (kosztorys ofertowy) na wykonanie robót budowlanych.

10. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Załączniki: 1) Formularz ofertowy; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) Wytyczne konserwatorskie.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
AK 32 zapytanie cenowe.pdf317,15 kB
wytyczne konserwatorskie.pdf303,00 kB
oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.pdf138,38 kB
formularz ofertowy wspólnoty.doc46,00 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-04-09, godz. 15:22)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-04-09, godz. 15:21)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897609