Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 31.03.2015 r.

Nr sprawy: AwiL1/ /2015

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wyspiańskiego 5

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi piwnicznych na stalowe wewnątrz oraz na zewnątrz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 w Słupsku.
 2. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2015 r.
 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące
 4. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „ Wymiana drzwi piwnicznych na stalowe wewnątrz oraz na zewnątrz w budynku przy ul. Wyspiańskiego 5 w Słupsku.”
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2015 r. do godz. 11:00
 5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.04.2015 r. o godz. 14:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku przy ul. Prusa 6 pokój nr 7.
 6. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: administrator p. Aleksandra Betto, e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 586, w godzinach od 8:00 do 15:00, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pok. 7.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 10. Załączniki:
 11. Formularz ofertowy
 12. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

…………………………………

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2015-04-02, godz. 08:18)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2015-04-02, godz. 07:17)
Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE Wyspiańskiego 5.pdf322,16 kB
oświadczenie wykonawcy.pdf63,09 kB
Formularz ofertowy wspólnoty.doc50,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954431