Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Słupsk, dn. 01.06.2011r. _________________________________________________________________________________________________________ Numer postępowania: 16/DPZ/RTK-P-3/2011 _________________________________________________________________________________________________________ Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na roboty budowlane pn. "Roboty budowlano-montażowe - modernizacja kamienic ul. Wojska Polskiego nr 5; ul. Wojska Polskiego nr 10 i Krasińskiego nr 15 w Słupsku, w ramach projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015 ; publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.05.2011, numer ogłoszenia 129351-2011 _________________________________________________________________________________________________ Zawiadomienie o wyniku postępowania
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyniku postępowania_Nr spr.16_DPZ_RTK-P-3_2011.pdf1 376,09 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-06-01, godz. 15:58)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-06-01, godz. 15:58)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897657