Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje 30.01.2015r.

 

Nr sprawy AwiL 2 / 22/ 2015                                          Słupsk, dn. 04.03.2015

..........................................................

Adresat: (nazwa i adres wykonawcy)

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja AwiL 2, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 18

            zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:

   Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa elewacji wraz z dociepleniem, izolacją pionową od podwórka wraz z termomodernizacją i remontem dachu przy Niemcewicza 18.

 1. Termin realizacji zamówienia     4 tygodnie od dnia podpisania umowy

 2. Wymagany okres gwarancji       36 miesięcy

 3. Miejsce i termin złożenia oferty 31.03.2015r, AwiL 2, Niemcewicza 15, pok.3, lub przez e mail: magdalena.rybicka@pgm.slupsk.pl

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert 07.04.2015r, AwilL 2 Niemcewicza 15, pok.2

 5. Warunki płatności   płatne przelewem

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami   Rybicka Magdalena

                                                                                   tel: 785-520-178

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 8. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny (kosztorys ofertowy) wraz z preferencjami

 9. Załączniki:

1) Formularz ofertowy

                                                                                                

………………………………… 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-03-10, godz. 12:19)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-03-10, godz. 12:19)
Nazwa plikuRozmiar
DOC100315.pdf25,80 kB
Formularz ofertowy na usługi doc.doc51,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954436