Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM –PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

obowiązuje od 30.01.2015r.

 

 

Słupsk, dn. 02.02.2015.r.

Numer sprawy: AWIL2/17/2015

 

 

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

  1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 ul. Niemcewicza 15 działające jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Niemcewicza 8-8A

     

                                           Zaprasza do złożenia oferty na:

     

1.1 Przedmiot zamówienia:

Przemurowanie 4 kominów ponad dachem, 1 komin od podłogi strychu ponad dach, załatanie dziury w kominie na strychu w 8A.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: opinia kominiarska nr 62/2014 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 2.Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy

 3. Wymagany okres gwarancji: 3 lata

 4. Miejsce i termin złożenia oferty: 16 luty 2015r. godz. 15.00 AWIL2  ul. Niemcewicza 15

       5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 20.02.2015r. godz. 15.00 AWIL2 ul. Niemcewicza 15

 6. Warunki płatności: płatne ze środków własnych

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Rybicka tel. 785 520  

     178

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku

     polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty

 9. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do ofert

     należy załączyć kalkulację ceny – kosztorys ofertowy.

10. Załączniki:

      1) formularz ofertowy

      2) opinia kominiarska

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Niemcewicza 8-8A.pdf36,67 kB
Formularz ofertowy roboty budowlane.doc52,50 kB
opinia kominiarska Niemcewicza 8-8A.pdf47,31 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2015-02-03, godz. 12:08)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2015-02-03, godz. 12:07)
Odwiedzin: 1995

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592324