Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 25.03.2011r.__ Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, NIP 839-000-79-64; Regon: 771285155 tel. (059) 84 87 510 fax (059) 84 28 048 e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl adres strony internetowej: www.pgm.slupsk.pl Zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Słupska gospodarującego zasobem Skarbu Państwa, wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z siedzibą w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa nr 3, NIP 839-100-55-07 __ Nr sprawy: 12/DPZ/U/2011 __Do wykonawców __Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynku oraz utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem terenów zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II nr1 w Słupsku Nieruchomości położone są na działce Nr 482/2 ___Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: Rozdział VIII SIWZ pt. „Wymagania dotyczące wadium” Dotychczasowa treść w/w rozdziału otrzymuje następujące brzmienie: „Nie wymaga się wnoszenia wadium” Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana w ten sposób modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Wykonawców. Dokonana modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.pdf57,91 kB
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ z dn. 29.03.2011r..pdf65,47 kB
Załączniki nr 5 do SIWZ_WYKAZ OSÓB_ modyfikacja..pdf69,11 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-25, godz. 20:00)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242465