Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Słupsk, dn. 17.03.2011r. __Nr sprawy: 7/DPZ/U/2011 __NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie __OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA __OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA__ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usług w zakresie robót ogólnobudowlanych konserwacyjno-remontowych murarskich, tynkarskich i malarskich w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk - zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. __Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.03.2011r. Numer ogłoszenia 86625-2011 __Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 86625 - 2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 __Treść w/w ogłoszenia o zmianie ogłoszenia została zamieszczona w załączniku poniżej
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_pozycja 88225 -2011_BZP z dn. 17.03.2011r..pdf109,83 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-17, godz. 21:51)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-03-17, godz. 21:50)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626648