Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na:

1.      Remont klatek schodowych szt. 2

2.      Remont bramy przejazdowej

w budynku przy ulicy H. POBOŻNEGO 9 w Słupsku.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.04. 2011 r.

Przedmiar robót elektrycznychodebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju nr 1 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2011 r.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie PGM Sp. z o.o. Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6. __Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót i technologii prac wykazanej w załączniku. __Zakłada się minimalny 5 letni okres gwarancji.

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania remontu na nieruchomości i że nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AW -OFERTA Remont klatek schodowych szt. 2, Remont bramy przejazdowej Wspólnota Mieszkaniowa H. Pobożnego 9 w Słupsku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 .03 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 3.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_H. Pobożnego 9_przetarg na re. kl. schod.0001.pdf284,04 kB
Owiadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzor.pdf100,74 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-08, godz. 12:54)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605503