Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 01.03.2011r. ___Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 6/DPZ/RTK-P-2/2011 ____Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „Roboty budowlano-montażowe – modernizacja kamienic przy ul. Wojska Polskiego Nr 2-2A; Niedziałkowskiego 5; Krasińskiego 12; Krasińskiego 13; Krasińskiego 14a,b; Krasińskiego 15; Krasińskiego 16/Niedziałkowskiego 4; w Słupsku” w ramach Projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 – 2015”. ____ ___Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013____ Zamawiający informuje, że w dniu 01.03.2011r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym ID:2011-031139 Ogłoszenie dodatkowych informacji/sprostowania do pierwotnego Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Numer 2011/S 33-054353 z dnia 17.02.2011r. _____ W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisanym w niżej zamieszczonym załączniku. ______Pełnomocnik Zarządu ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ wprowadzonej w dn. 01.03.2011r..pdf180,81 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-01, godz. 23:49)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626796