Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Nr sprawy: 9/DPZ/U/2011 ______ OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu nieograniczony______ Organizator przetargu- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 - 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług kominiarskich i okresowych przeglądów przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku . Termin składania ofert upływa w dniu: 10.03.2011r. godz. 10:00 Otwarcie ofert : 10.03.2011r. godz. 10:15 w siedzibie organizatora przy ul. Tuwima 4 - pok. nr 6
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_pisemny przetarg nieograniczony_usługi kominiarskie_DWM_2011r..pdf63,81 kB
Specyfikacja dla oferentów_usługi kominiarskie_Wsp._ 2011.pdf276,39 kB
Załączniki od nr 1 do nr 6_usługi kominiarskie DWM 2011r..pdf189,53 kB
Załączniik Nr 1A_ Formularz cenowy na zadanie nr 1.pdf99,95 kB
Załączniik Nr 1A_ Formularz cenowy na zadanie nr 1.pdf99,95 kB
Załączniki Nr 1B_ Formularz cenowy na zadanie nr 2.pdf99,29 kB
Załączniki Nr 1B_ Formularz cenowy na zadanie nr 2.doc76,00 kB
Załącznik nr 7 _wzór umowy_usługi kominiarskie DWM_2011.pdf144,06 kB
Zał?cznik nr 8_Wykaz_przewodów_komininowych - Zadanie nr 1 _Rej. kominiarski nr 5.pdf83,26 kB
Zał?cznik nr 9_Wykaz_przewodów_komininowych - Zadanie nr 2 _Rej. kominiarski nr 6.pdf87,14 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania_Nr spr. 9_DPZ_U_2011.pdf710,28 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-03-01, godz. 20:48)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-03-01, godz. 21:47)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885110