Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540034984-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 512764-N-2019
Data: 13/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. Tuwima  4, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl, maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-28, godzina:,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-06, godzina:10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych