Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

tel.:+48 (59) 842 52 22
faks: +48 (59) 842 80 48
e-mail:
sekretariat@pgm.slupsk.pl
NIP: 839-000-79-64; REGON: 771285155,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108416
Wysokość kapitału zakładowego: 2.379.300 zł