ZAPYTANIE O CENĘ

 

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nowobramskiej 1w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

1.     Remont dachu polegający na:

a.       Dociepleniu dachu

b.      Przemurowaniu kominów

c.       Wymianie rynien

 do budynku przy ul. Nowobramskiej 1 w Słupsku

 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 31.11.2012r.

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.09.2012r., godz.: 14.00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Prusa 6.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2012r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 17.

 

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się załączeniu