Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kniaziewicza 23 w Słupsku ogłasza konkurs ofert

 

OGŁOSZENIE _______________________________________________________________________________________________________

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kniaziewicza 23 w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

 

1.     Remont dachu w budynku przy ul. Kniaziewicza 23 w Słupsku

 

_______________________________________________________________________________________________________

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2012 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2012r. do godz. 14:00.

____________________________________________________________________________________________________

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2012r. o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój nr 16.

_______________________________________________________________________________________________________

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Załączniki:

  • Kniaziewicza_23.jpg