OGŁOSZENIE _______________________________________________________________________________________________________

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lutosławskiego 14 w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

 

Przemurowanie dużego komina – cegłą klinkierową ponad dachem, naprawę włazu dachowego, montaż ław kominiarskich oraz pomostu przy kominie, wymianę 18 mb rynny od strony podwórka w budynku przy ul. Lutosławskiego 14w Słupsku.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2012 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2012r. do godz. 09:00.

____________________________________________________________________________________________________

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój nr 8.

_______________________________________________________________________________________________________

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.