OGŁOSZENIE _______________________________________________________________________________________________________

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 działająca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 3  w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

 

Wykonanie kapitalnego remontu dachu polegającego na:

- przemurowaniu kominów

- wymiana pokrycia dachowego

- wymianie  rynien i rur spustowych

- remoncie elementów poddasza

 

_______________________________________________________________________________________________________

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2012 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2012r. o godz. 14:00.

____________________________________________________________________________________________________

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2012r. o godz. 14:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój nr 17.

_______________________________________________________________________________________________________

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.