Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Deotymy 24+25 w Słupsku ogłasza konkurs ofert.

 

OGŁOSZENIE _______________________________________________________________________________________________________

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ulicy Prusa 6 działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Deotymy 24-25 w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

 

Wykonanie ogrodzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Deotymy 24-25 w Słupsku.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.08.2012 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2012r. o godz. 14:30.

____________________________________________________________________________________________________

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2012r. o godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój nr 17.

_______________________________________________________________________________________________________

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

 

Załączniki:

  • Ogloszenie_o_przetargu_i_specyfikacja.pdf