PGM Sp. z.o.o. AWiL 2 w Słupsku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wyrównania terenu podwórka należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 5 w Słupsku.

Nr sprawy: AwiL2/12/2019                                                Słupsk, dnia 01.02.2019  r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Tuwima 5 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie wyrównania terenu podwórka należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Tuwima 5 (działka nr 503/9 obręb 6 Miasta Słupska)

   

  2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

 3. Zdjęcia terenu

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załączniki:

 • formularz ofertowy.doc 
 • OGLOSZENIE Tuwima 5 wykonanie wyrównania terenu podwórka nalezacego do Wspólnoty Mieszkaniowej Tuwima 5.pdf 
 • oświadczenie oferenta.doc 
 • oświadczenie wykonawcy.doc 
 • zdjecia terenu.7z