Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 ogłasza konkurs ofert na remont klatek schodowych.

 

OGŁOSZENIE _______________________________________________________________________________________________________

Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 ogłasza konkurs ofert  na:

1.     Remont klatek schodowych wraz z wymianą:

a.     Instalacji elektrycznej

b.     Instalacji domofonowej

c.     Stolarki drzwiowej

do budynku przy ul. Nowobramska 2 w Słupsku

 

_______________________________________________________________________________________________________

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2012r.

_______________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2012r. o godz. 14:00

____________________________________________________________________________________________________

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2012r. o godz. 14:30 w siedzibie zamawiającego (AWiL- 1) przy ul. Prusa 6 w Słupsku, pokój nr 16.

_______________________________________________________________________________________________________

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami znajduje się poniżej.

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o konkursie.pdf 
  • Formularz ofertowy.pdf 
  • STWIOR Nowobramska 2.pdf 
  • NOWOBRAMSKA 2 część rysunkowa.pdf 
  • Przedmiary robót Nowobramska 2.zip 
  • Wzór umowy Nowobramska 2.odt