17 /DTZ/RB/2018 Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym ul. Wazów 1

                                                                                                      Nr spr17 /DTZ/RB/2018

Zamawiający:                                                                          

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

http://www.pgm.slupsk.pl/

e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

 

 

Nazwa postępowania:

 

Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym       ul. Wazów 1

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, 
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 12 .09.2018r. do godz.: 9:00.

2Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu .pdf 
 • Siwz.pdf 
 • Zał. 1 - Formularz oferty .doc 
 • Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc 
 • Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc 
 • Zał. 4 - Wzór umowy.doc 
 • Zał. 5 - Wykaz robót.doc 
 • Zał. 6 - Wykaz osób.doc 
 • Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Zał. 8 - Przedmiar Wazów 1 chodnik.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf