Struktura organizacyjna

Prezes Zarządu 
Agnieszka Zwierz
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: agnieszka.zwierz@pgm.slupsk.pl 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Pawlak

Członkowie Rady Nadzorczej :

Paweł Narkun-Kletz - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Jan Ponulak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Dyrektor Administracji Wspólnot Mieszkaniowych - Prokurent
Andrzej Nazarko 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: andrzej.nazarko@pgm.slupsk.pl

Główna Księgowa - Prokurent
Elza Jabłońska 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: elza.jablonska@pgm.slupsk.pl

Dyrektor Działu Inwestycyjno-Technicznego
Grzegorz Kubanek 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl 

Dyrektor Admninistracji Zasobów Gminy
Waldemar Gierczak
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: waldemar.gierczak@pgm.slupsk.pl