Prezes Zarządu 
Ewa Wach
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: ewa.wach@pgm.slupsk.pl 

Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami - Prokurent
Andrzej Nazarko 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: andrzej.nazarko@pgm.slupsk.pl 

Dyrektor ds. technicznych
Grzegorz Kubanek 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: grzegorz.kubanek@pgm.slupsk.pl 

Główny Księgowy - Prokurent
Elza Jabłońska 
ul. Tuwima 4 
tel.: sekretariat (59) 842 52 22, 8487 500
faks: (59) 842 80 48 
e-mail: elza.jablonska@pgm.slupsk.pl