Informacje dla niesłyszących

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku poprzez przesłanie:


  1. wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@pgm.slupsk.pl,

  2. wiadomości tekstowej pod nr telefonu (link do strony z telefonami)
    pgm.slupsk.pl/Page/Kontakt/Administratorzy,

  3. faksu pod nr: +48 (59) 842 80 48.


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w PGM Sp. z o.o., osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Załączniki:

  • j_migowy_ustawa.pdf