Godziny przyjęć interesantów

SPOTKANIA
Z PRZEDSTAWICIELEM ZARZĄDU SPÓŁKI

po wcześniejszym uzgodnieniu w seretariacie spółki

tel. 59 842 52 22

INFORMACJA CZYNSZOWA od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 10.00
ADMINISTRACJA WSPÓLNOT
i LOKALI

Poniedziałek od 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 - 15:00
Piątek od 7:00 - 13:00

ADMINISTRACJA ZASOBÓW GMINNYCH

Poniedziałek od 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 - 15:00
Piątek od 7:00 - 13:00

REFERAT MIESZKANIOWY

Poniedziałek od 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 - 15:00
Piątek od 7:00 - 13:00

Biuro Zamiany Mieszkań

Poniedziałek od 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 - 15:00
Piątek od 7:00 - 13:00

ADMINISTRACJA LOKALAMI UŻYTKOWYMI, GARAŻAMI, REKLAMAMI 

Poniedziałek od 7:00 - 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 - 15:00
Piątek od 7:00 - 13:00