Nr sprawy 34/DPZ/RB/2014 Roboty elektryczne

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 420322-2014 z dnia 2014-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów i konserwacji instalacji elektrycznych w nieruchomościach Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie:...
Termin składania ofert: 2015-01-14


Numer ogłoszenia: 421050 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 420322 - 2014 data 29.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Załączniki:

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf