OGŁOSZENIE ________________________________________________________________________________________________________ Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzib± przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: __________________________________________________________________________________________________________ Remontu dachu __________________________________________________________________________________________________________ na budynku przy ulicy Partyzantów 28 w Słupsku. _________________________________________________________________________________________________________ Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2011 r. _________________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2011 r. _________________________________________________________________________________________________________ Pełna tre¶ć ogłoszenia znajduje w zał±czniku poniżej