O G Ł O S Z E N I E____Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku z siedzib± przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na: Remont wraz z dociepleniem ¶ciany bocznej i szczytowej oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 3 w Słupsku ____Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 lipca 2011 r. ____Przedmiar robót /technologię robót budowlanych/ odebrać można w siedzibie Działu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Prusa 6, w pokoju nr 9 w godzinach od 7.00 do 15.00. ____Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2011 roku o godzinie 10:00.