Przetarg ofertoy na wykonanie remontu klatki schodowej - ul. Jagiełły 1 w Słupsku - wynik przetargu

WYNIK PRZETARGU OFERTOWEGO___ Remont klatki schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiełły nr 1 w Słupsku____Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Słupsku - Dział Wspólnot Mieszkaniowych ul. Prusa 6 informuje, że w wyniku rostrzygnięcia przeprowadzonego przetargu ofertowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złozona przez wykonawcę pod nazwą: USŁUGOWY ZAKŁAD DEKARSKO_BLACHARSKI IRENEUSZ SEWERYN, 76-200 SŁUPSK, ul. PRZEMYSŁAWA II-go 22 z cemną ryczałtową brutto 16.422,53zł